*** ราคาขายปลีกแนะนำ ที่สำนักงานขาย US12V XC2   7,200 บาท/ลูก
update: 01/10/2560