*** ราคาขายปลีกแนะนำ ที่สำนักงานขาย US8VGC XC2   5,000 บาท/ลูก
update: 01/10/2560