มีรถกอล์ฟกี่คัน ประหยัดสูงสุด

หลายแห่งคิดว่าการมีกอล์ฟเพื่อใช้งานนั้นเราเป็นผู้กำหนดจำนวนรถที่มีกี่คัน โดยอาจจะกำหนดจากงบประมาณที่มี หรือจากความต้องการใช้ ก็จริงนะครับ แต่ผมอยากเพิ่มเติม ตัวกำหนดอื่นๆที่ควรพิจาณา ทั้งนี้เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป ไม่ใช่สนามกอล์ฟครับ มาดูกันครับว่ามีหัวข้อใดบ้าง

ระยะทางที่ใช้งาน

การใช้รถกอล์ฟเพื่อการบริการลูกค้า หรือในกิจการภายใน เราต้องพิจารณาถึงระยะทางวิ่ง เช่นเราต้องการบริการลูกค้าจากถนนหลัก เข้าสำนักงานและจากสำนักงานกลับถนนหลัก หากระยะทางสั้นๆประมาณ 200-300 เมตร รถกอล์ฟจะใช้เวลาวิ่งประมาณ 1 นาที สามารถใช้รถคันเดียวบริการได้พอเพียง หากระยะทางวิ่งมากกว่า 1 กม. ควรมีรถอีกคันเพื่อให้วิ่งสลับกันบริการได้ทัน เป็นต้น

ความจำเป็นใช้พร้อมกัน

กรณีที่ธุรกิจของเราเป็นชั่วโมงเร่งรัด หมายถึงในเวลานั้นมีความต้องการใช้รถมากเป็นพิเศษ เช่นเวลาเช้า มีผู้เข้ารับบริการมาก เรามีความจำเป็นต้องจัดรถให้เพียงพอต่อความต้องการ อาจมีรถมากกว่าที่ตั้งใจเพื่อให้เพียงพอ อีกทางเลือกหนึ่งคือการเลือกรุ่นรถที่มีความจุผู้โดยสารได้มากกว่า แต่ต้องแลกด้วยขนาดและความคล่องตัวที่น้อยกว่า

ปริมาณการใช้รถต่อวัน

ดังที่ได้กล่าวมาในหลายตอนครับ ว่าปริมาณการใช้รถต่อวันเป็นตัวกำหนด หากใช้รถมากกว่าวันละ 6 ชั่วโมงต่อคัน ควรมีรถเพิ่ม ด้วยเหตุผลว่าเมื่อรถใช้งานหนัก การเสื่อมสภาพจะเร็วขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้น ซึ่งค่าบำรุงรักษาต่อคันจะถูกลงเมื่อใช้งานน้อยลง ดังนั้นวิธีประหยัดค่าบำรุงรักษาคือการใช้เฉลี่ยต่อคันให้น้อยลง และได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเรามีรถสำรองในกรณีที่ รถคันหนึ่งคันใดเกิดชำรุดรอซ่อม หรือ เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้จะช่วยได้มากครับ

งบประมาณ

ผมอยากถามดังนี้ครับ หากเรามีรองเท้า 2 คู่ใส่สลับกัน รองเท้าจะใช้ได้ทนทานนานขึ้นไหมครับ เมื่อเทียบกับมีรองเท้าคู่เดียว แต่รถกอล์ฟไม่ได้มีราคาเหมือนกับรองเท้าที่ซื้อเพิ่มได้ง่าย สิ่งที่อยากแนะนำคือหากใช้งานรถมาก และพอมีงบประมาณซื้อ 2 คันดีกว่าซื้อคันเดียวมากครับ

 

การซื้อรถกี่คันไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว ท่านลองนำแต่ละหัวข้อไปพิจารณาใช้ดูครับ

ตอนต่อไปจะเป็นเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถกอล์ฟ

 

http://mrrodgolf.blogspot.com/2017/07/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *