ในการเลือกซื้อรถกอล์ฟเรื่องราคาถูกแพงเป็นเรื่อง

ที่ต้องให้การพิจารณา ยากที่จะหลีกเลี่ยง ดังที่ผม

เคยกล่าวไว้หากคุณมองรถกอล์ฟที่จะซื้อเหมือนกันหมด

รถกอล์ฟคันไหนถูกที่สุดซื้อคันนั้นเลยครับ แต่จริงๆแล้ว

คุณก็ต้องการซื้อให้มันคุ้มค่าที่สุด วันนี้ผมจะมาบอกวิธี

ดูว่าถูกแพง ดูอย่างไรครับ

คุณสมบัติของรถกอล์ฟ

ลองขอแค็ตตาล็อกของรถจากผู้ขายมาเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เหล่านี้ดูครับว่าแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกับราคา

  1. โครงสร้างรถ เป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม
  2. กำลังขับเคลื่อนรถมีขนาดเท่าไร
  3. แบตเตอรี่ที่จ่ายพลังงานมีขนาดเท่าไรแบตเสื่อมเร็วไหม

 ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตรถกอล์ฟ

ส่วนประกอบที่สำคัญคือระบบไฟฟ้าครับ เช่น มอเตอร์ กล่อง

ควบคุมมอเตอร์ หรือ คอลโทรลเลอร์ ระบบไฟฟ้าจะเป็น

ส่วนประกอบที่ทำงานตลอดเวลาที่เราใช้งานรถ หากส่วนนี้

พังง่ายไม่ทนทาน จะทำให้รถกอล์ฟขาดช่างไม่ได้ และที่สำคัญ

ส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนที่ราคาแพง ส่วนชิ้นส่วนอื่นที่เป็นระบบงานกลไก

เช่นระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนักนั้นไม่แตกต่างกัน

เทคโนโลยี

รถกอล์ฟรุ่นแรกใช้ระบบง่ายๆคือเป็นระบบควบคุมกระแส

ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ดีซี โดยใช้ขดลวด ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ไม่

ประหยัดพลังงาน จึงปรับมาเป็นระบบกล่องควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์

แบบคงที่ปรับตั้งค่าต่างๆไม่ได้ และต่อมาปรับมาเป็นรุ่นที่ปรับค่าได้

พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการใช้งาน รวมถึงการแจ้งเตือนอาการเสียทางไฟฟ้า

ของรถให้ผู้ซ่อมได้วิเคราะห์อาการเสียได้ง่ายขึ้นเพื่อการซ่อมที่รวดเร็ว

ล่าสุดได้พัฒนาเป็นรุ่น เอซี ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นดีซี ผู้ผลิตพัฒนา

สิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ของที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเก่า

และในไม่ช้ารุ่นเก่าก็จะเลิกผลิตไปเอง ทำให้หาอะไหล่ได้ยากในระยะยาว

หรือบางท่านคงเคยได้ยินว่าเราต้องรับเทคโนโลยีเก่าที่เขาโละมาให้ใช้กันบ้างแล้ว

การบริการ

ถ้าการใช้งานของท่านใช้งานมาก ท่านต้องได้รับการบริการ ซึ่งมีองค์

ประกอบดังนี้ ช่างได้รับการฝึกหัดมาโดยตรง มีเครื่องมือในการซ่อม

และสุดท้ายมีอะไหล่พร้อม เป็นไปได้ไหมครับว่ารถกอล์ฟซ่อมกับช่าง

รถกอล์ฟที่ไหนก็ได้ อาจจะจริงแต่ช่างเหล่านั้นคงไม่ทราบว่าจะเก็บ

อะไหล่รถกอล์ฟอะไรไว้สำรองเพื่อซ่อมรถของท่าน ท่านซื้อรถมาใช้ครับ

ไม่ได้ซื้อรถมาจอดรอซ่อม

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่รวมๆกันทำให้ ราคารถกอล์ฟ

ไม่เท่ากัน หากท่านพิจารณาราคารถถูกอย่างเดียว ก็อาจจะทำให้

พบปัญหาในอนาคตได้

 

ตอนต่อไปผมจะเขียนเรื่องซื้อรถเองดี หรือ เช่าดี

Cr. Mr.rodgolf
http://mrrodgolf.blogspot.com/2017/07/blog-post.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *