ที่ตั้งบริษัท

บริษัท เค.ที.แพน จำกัด
1408/9-10 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล จตุจักร กทม. 10900
0-2939-3147-8
0-2939-3147-8

Our Workshop

เลขที่ 6/10 ซอยสตรีวิทยา 2
ซอย 2 แยก 1 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230

ฝ่ายสนามกอล์ฟ

ชัยศิลป์

089-456-6961

ฝ่ายลูกค้าทั่วไป

ชัยภัทร

086-561-5449

ฝ่ายลูกค้าทั่วไป

sale2

081-359-9459

​ 

ฝ่ายแบตเตอรี่

ชัยยงค์

081-806-2584

ฝ่ายอะไหล่/แบตเตอรี่

ธวัช

089-4941973

ฝ่ายซ่อมบำรุง

พิสิษฐ์

081-808-5986

ฝ่ายสนามกอล์ฟ

ชัยศิลป์ 

089-456-6961

ฝ่ายลูกค้าทั่วไป

ชัยภัทร

086-561-5449

ฝ่ายลูกค้าทั่วไป

กฤติพร

081-359-9459

ฝ่ายแบตเตอรี่

ชัยยงค์

081-806-2584

ฝ่ายอะไหล่/แบตเตอรี่

ธวัช

089-4941973

ฝ่ายซ่อมบำรุง

พิสิษฐ์

081-808-5986