Showing all 4 results

รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาดใหญ่ รุ่นTransporter-8

รถกอล์ฟไฟฟ้า motor กำลังสูง เหมาะสำหรับใช้งานรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาด 8 ที่นั่ง เช่น พาลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

รถกอล์ฟไฟฟ้า รถขนาดใหญ่ รุ่น Transporter-11

รถรับส่งผู้โดยสารไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาด 11 ที่นั่ง เช่น พาลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

รถกอล์ฟไฟฟ้า รถขนาดใหญ่ รุ่น Transporter-14

รถรับส่งผู้โดยสารไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาด 14 ที่นั่ง เช่น พาลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่