Ambassador

รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง  เหมาะสำหรับใช้งานรับรองกลุ่มลูกค้าคนสำคัญ เช่น พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Ambassador M Plus

รถกอล์ฟไฟฟ้า 8 ที่นั่ง โฉมใหม่ ดีไซน์ดูสมบุกสมบันมากขึ้น มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่างโปรเจคเตอร์ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Ambassador Plus

รถกอล์ฟไฟฟ้า 8 ที่นั่ง โฉมใหม่ ดีไซน์ดูสมบุกสมบันมากขึ้น มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่างโปรเจคเตอร์ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Butler

รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมตู้อเนกประสงค์ด้านหลัง  เหมาะสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้ในการเคลื่อนย้ายของได้สะดวกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขนผ้าภายในโรงพยาบาล ขนเอกสารภายในสำนักงานหรือสถานศึกษา รวมถึงเสริฟอาหารไปยังที่พักของลูกค้าภายในโรงแรม มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Cargo

รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมกระบะอเนกประสงค์ด้านหลัง  เหมาะสำหรับใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุงขนย้ายเครื่องมือไปซ่อมแซมงานตามจุดต่างๆ มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Cargo M

รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมกระบะอเนกประสงค์ด้านหลัง  เหมาะสำหรับใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุงขนย้ายเครื่องมือไปซ่อมแซมงานตามจุดต่างๆ มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Chairman

รถกอล์ฟไฟฟ้า 4 ที่นั่ง  เหมาะสำหรับใช้งานรับรองแขกคนสำคัญ มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Chairman M Plus

รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง  เหมาะสำหรับงานบริการใช้รับรองลูกค้า เช่น โรงแรม/รีสอร์ท  โครงการบ้าน โรงงาน ร้านอาหาร โรงพยาบาล สนามบิน สถานศึกษา ฯลฯ มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Chairman Plus

รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง  เหมาะสำหรับงานบริการใช้รับรองลูกค้า เช่น โรงแรม/รีสอร์ท  โครงการบ้าน โรงงาน ร้านอาหาร โรงพยาบาล สนามบิน สถานศึกษา ฯลฯ มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Kiosk Pro

Kiosk Pro ฟู๊ดทรัคไฟฟ้า 2 ที่นั่ง ดัดแปลงเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก food truck  สามารถออกแบบได้ตามต้องการ เช่นทำเป็นรถขายเครื่องดื่ม หรือ ขายอาหาร มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Patrol

รถกอล์ฟไฟฟ้า 5 ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้ในงานตรวจการณ์รักษาความปลอดภัย เช่นรถตรวจการณ์ของสถานที่ราชการ สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

Rider

รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่ง + แคดดี้ 2 คน(ยืน) เหมาะสำหรับใช้ในสนามกอล์ฟ พร้อมที่วางและสายรัดถุงกอล์ฟ 2 ชุด

Rider Plus

รถกอล์ฟไฟฟ้า 4 ที่นั่ง  เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปในพื้นที่จำกัด มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Rider-M

รถกอล์ฟไฟฟ้า 4 ที่นั่ง  เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปในพื้นที่จำกัด มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Transporter-11

รถรับส่งผู้โดยสารไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาด 11 ที่นั่ง เช่น พาลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Transporter-14

รถรับส่งผู้โดยสารไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาด 14 ที่นั่ง เช่น พาลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Transporter-8

รถกอล์ฟไฟฟ้า motor กำลังสูง เหมาะสำหรับใช้งานรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาด 8 ที่นั่ง เช่น พาลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่