Showing all 14 results

Butler

รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมตู้อเนกประสงค์ด้านหลัง  เหมาะสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้ในการเคลื่อนย้ายของได้สะดวกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขนผ้าภายในโรงพยาบาล ขนเอกสารภายในสำนักงานหรือสถานศึกษา รวมถึงเสริฟอาหารไปยังที่พักของลูกค้าภายในโรงแรม มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Cargo

รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมกระบะอเนกประสงค์ด้านหลัง  เหมาะสำหรับใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุงขนย้ายเครื่องมือไปซ่อมแซมงานตามจุดต่างๆ มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Cargo M

รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมกระบะอเนกประสงค์ด้านหลัง  เหมาะสำหรับใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุงขนย้ายเครื่องมือไปซ่อมแซมงานตามจุดต่างๆ มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Kiosk Pro

Kiosk Pro ฟู๊ดทรัคไฟฟ้า 2 ที่นั่ง ดัดแปลงเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก food truck  สามารถออกแบบได้ตามต้องการ เช่นทำเป็นรถขายเครื่องดื่ม หรือ ขายอาหาร มีกระจกมองข้าง,หลัง และชุดไฟส่องสว่าง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความมั่นใจในการขับขี่

Patrol

รถกอล์ฟไฟฟ้า 5 ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้ในงานตรวจการณ์รักษาความปลอดภัย เช่นรถตรวจการณ์ของสถานที่ราชการ สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ